074-769-15-03

clock3, clock, time, schedule

24/7

 
 
phone4, phone, contact, telephone, support, call

שירותי ענן

שירותי הענן הם בעצם שירותי מחשוב המסופקים באמצעות מחשב מרוחק. ניתן להתחבר אליו על ידי האינטרנט או בעזרת קו תקשורת מובנה. מטרתם של שירותי הענן היא חיסכון בשרתים מיותרים והעברה של מחסן המידע למקום מרוחק. השיטה מספקת אפשרות לוויסות רמת העומס והשימוש בתוכנה, כך שניתן להימנע מטיפול מיותר בשרתים גדולים וקבועים, ואין צורך ברכישה של משאבים יקרים ומיותרים.
 
מאיפה בא הענן?

מקורו של הביטוי הוא הצורה הגרפית בה מתואר האינטרנט בתרשימי זרימה של עולם המחשבים – ענן. שירותי מחשוב המבוססים על שיטת ענן מעבירים מידע למשתמש דרך האינטרנט. התכנון לעתיד הוא שכל חיבור של שירותי מחשוב יוכל להתבצע באמצעות רשת האינטרנט.
 
מה מציעים שירותי ענן?

ניתן להיעזר בשיטת ענן על מנת לקבל מקום לגיבוי ולאחסון של קבצים. כמו כן, קיים שירות של תוכנה, המאפשר למשתמש לקבל שירותי תוכנה ישירות מאתר הספק, וללא צורך ברכישת המוצר והתוכנה, והתקנה שלהם בחומרה.
 
תשתית ליצירת מחשוב ענן

על מנת ליצור מערכת יעילה של שרותי ענן יש צורך בצירוף של מספר גורמים. ראשית, דרושים יצרני השרתים, אלו בדרך כלל חברות גדולות ומבוססות אשר ביכולתן לספק את השרת. מלבדן, נדרשות מערכות הפעלה, תוכנות לעיבוד נתונים, אפליקציות, יצרני וירטואליזציה וכדו'.
 
למי מתאים השירות?

שירותי ענן יביאו תועלת ברורה לחברות גדולות הזקוקות לאחסון של כמויות מידע גדולות. למעשה, גם חברות בינוניות, קטנות ואפילו אדם בודד בשימוש ביתי נמנים על הצרכנים הנהנים מהיתרונות של שירותי הענן. השירותים הניתנים נעים בין מתן מקום לדואר אלקטרוני ועד לתשתית לרשתות מידע גדולות והפעלת אפליקציות מורכבות.
 
יתרונות ואפקטיביות של שירותי הענן

מכל מקום בכל זמן - השימוש של שירות ענן מאפשר לעסק אחסון מידע בכמויות גדולות באמצעות התקשרות לספקים הגדולים המצויים במרחק רב, וללא מגבלות גיאוגרפיות.

חסכון במשאבים – השימוש בענן מאשר חיסכון עצום בהוצאות על תשתית, אחזקה וטיפול בשרתים. שרותי ענן מספקים את המידע והטכנולוגיה ללא צורך בהוצאות על משאבים מיותרים.

אפקטיבי וסביבתי - השימוש במחשוב ענן מפחית את הצריכה באנרגיה ופועל באופן יעיל יותר, ובכך תורם גם לעסק וגם לסביבה.
 

שירותים נוספים: