phone4, phone, contact, telephone, support, call

074-769-15-03

clock3, clock, time, schedule

24/7

 
 

שירותי מומחה

למול היכולת לתת מענה בתחום המחשבים הרחב עבור חברות ועסקים רבים, קיימים מצבים יוצאי דופן בהם נדרשת התערבות כירורגית יותר. כזו שנכנסת לעובי הקורה בעניין כזה או אחר ובודקת לעומק ברמת מומחיות יוצאת דופן. מחשבים, ככל שהם מתוכנתים ואמורים להעניק לנו נוחות בחיי היום יום, יש והם מהווים אתגר מקצועי רב לאנשי המקצוע בתחום. לא פעם קורה שבעבור תפעול מחשב או מערכת מחשבים כזו או אחרת יש ונזדקק לשירותי מומחה.

שירותי מומחה הם חלק ממבחר שירותים שמעניקה ITCARE ללקוחותיה. בתוך מערך התגובות והשירות של החברה ניתן ויהיה להתגבר על רוב רובן של התקלות הקיימות ומופיעות ביומיום. מעבר לכך, כפי שהזכרנו קודם, ישנם מקרים ופעמים שבתוך מערכות מחשוב מסועפות אלה יש ונדרש מענה חד יותר. תחום המחשבים כולל בתוכו ענפים רבים ובהם מומחים לדבר. בחברת ITCARE מודעים לאותם מקרים בהם זקוקים לקוחותינו לשירות יוצא דופן. כאן נכנסים שירותי מומחה לתמונה.

ITCARE מומחים בתחום המחשוב

בהצצה חטופה לשירותי של מומחים בתחום המחשוב דרך חיפוש קצר ב"גוגל" נוכח לדעת על שוק רחב של שירותי קצה הניתנים. בתוך ים שירותים אלו יש ותאבד דרכינו ולא נוכל לנקז אלינו את איש השירות המתאים. בעזרת הצוות המקצועי הקיים ב-ITCARE יינתן ראשית שירות מקיף שבין היתר יפסול תקלות שניתנות לתפעול ולתיקון שהן עניין של שגרה. בהינתן ואין תקלה כזו או אחרת באה על פתרונה ל-ITCARE מיטב המומחים אשר יעניקו מענה נקודתי בתחומים של שירותי מחשוב הרבים, כמו למשל: שירותי לינוקס, מומחי DBA, בעיות תקשורת ענפות ועוד.

כיום, בכל חברת מחשבים המעניקה שירותי תחזוקה והטמעת מידע שמכבדת עצמה, צריכה להחזיק קאדר רחב של מומחים. אלו מעניקים לחברה וללקוחותיה רשת ביטחון של ממש במקרים בהם נדרש ידע מקצועי מעמיק יותר, ברמה מתוחכמת ונקודתית. מומחיות זו ויישומה במקרים אלו מעניקה הן ל-ITCARE את הכלים הדרושים במתן מענה כולל ללקוחות והן ללקוחות עצמן, המודעות לכך שגם בבעיות מורכבות מאוד יודעים הם שיקבלו מענה ישיר וממוקד בעיה.

גם כאן יודעת ITCARE להעניק שירותי מומחה כיחידה נפרדת ללקוחות מסוימים אשר זקוקים לה. במקרים שמדובר במערכות יוצאות דופן, בעלות מערך שונה מהרגיל שעובדות מול תצורות שונות מהנהוג בארץ, מציגה ITCARE מרחב רחב של פתרונות במסגרת שירותי המומחה שלה.
 

שירותים נוספים: