phone4, phone, contact, telephone, support, call

074-769-15-03

clock3, clock, time, schedule

24/7

 
 

רשתות מחשבים

תקשורת דיגיטלית חוצה גבולות - רשתות מחשבים הן, למעשה, הדרך היעילה והמהירה לתקשורת בין מקורות מידע ולשיתוף נתונים שוטף. רשתות המחשבים מאפשרות לתקשר בין מחשבים שונים, לעיתים גם במרחקים גדולים, ולהעביר את הנתונים המצויים בהם באמצעות שיטות דיגיטליות, ביניהן, כבלים, סיבים אופטיים, קווי טלפון ועוד. שיטת התקשורת, המקובלת ומצויה בכל רחבי העולם, חוסכת העברת נתונים בצורה הישנה של תקליטורים ושיטות דומות של אחסון זיכרון.

רשתות מחשבים - פתרון מושלם לעסקים וחברות

הרשת המוכרת ביותר אשר בידה להתחבר אל מספר מחשבים היא רשת האינטרט, והיא מצויה, כידוע, גם בשימוש ביתי. זאת כאשר הדרישה ההכרחית ביותר עבור רשתות מחשוב היא בחברות, ארגונים ועסקים, אשר עליהם להחזיק מידע ונתונים רבים, לדאוג לתקשורת מהירה ולספק דרכים לאינטרקציה בין העובדים. רשתות של מחשבים חייבות להיות מהירות ומתוחזקות דין, על מנת לתת אפשרות לתקשורת מוצלחת ומפותחת בין כתלי החברה. שירותי מחשוב, הכוללים טיפול יסודי בכל ענייני החזקת המידע ואבטחתו במערכות הטכנולוגיות, אחראים לספק מענה גם בתחום האיכות והיעילות של רשתות המחשבים.

למצוא את הרשת המחשב המתאימה לך!

עסקים קטנים כגדולים מוכרחים להתבסס על שיטת הרשתות, ועבור כל אחד מהם ניתן למצוא את הפתרון המתאים. כך, למשל, ניתן למצוא רשת מחשבים קטנה בבית עסק מצומצם, ומאידך, להיתקל ברשתות אדירות הפרוסות על מבנים רבים ומקשרות המוני מחשבים לשרת מרכזי אחד. את האחרונות סביר לפגוש במרכזים ממשלתיים, למשל, או בשירותי ביטחון רגישים. כמו כן, יש רשתות המחוברות אל שרת מרכזי פנימי המצוי באזור העבודה, ולעומתן, יש המקשרים את רשת המחשבים לשרת חיצוני מרוחק בעל קיבולת גדולה של איחסון מידע. גם בנושא היחס בין מחשבי הרשת אפשר למצוא מספר מסלולים, בהם רשתות מחשבים הפועלות בצורה של שרת מרכזי מול משתמשים, רשתות העובדות באופן בו שני הצדדים יכולים לשמש הן כשרתים והן כמשתמשים, ועוד.

שירותי מחשוב להגנה מלאה

כל חברה ועסק קיים צורך חשוב בטיפול ואחזקה של הרשת. רשתות המחשבים כרוכות באיום של דליפת וחשיפת מידע, וכן, בסיכון של תקלות ונפילות. שירותי אבטחה והגנה על המידע הזורם ברשת, יאפשר לצמצם את האיומים, למזער את הסיכוי לתקלות ומניעתן, וכן, לוודא טיפול מהיר בכל בעיה או תקלה.
 

שירותים נוספים: