phone4, phone, contact, telephone, support, call

074-769-15-03

clock3, clock, time, schedule

24/7

 
 

חן זילכה כחלון

מנהלת משאבי אנוש ואיכות המוצר

נשואה טרייה באושר ובוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות וניהול משאבי אנוש
הגעתי למשפחת אי טי קר במטרה לנהל ולהוביל קדימה את תחום משאבי האנוש וכוח האדם בארגון
ולבצע בקרת איכות אודות המוצר הסופי שאנו מספקים ללקוחותינו. 

במסגרת בקרת האיכות שאני מבצעת אני אחראית לכך שנספק ללקוחותינו את המוצר בשלמותו ומעבר למצופה,
תוך מקצועיות ושאיפה מקסימלית למתן השירות הטוב ביותר.
בעיני העובדים הם הנכס החשוב של הארגון והמנוע העיקרי להצלחתו. 
 
מוטו בחיים: “תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשם.”