074-769-15-03

clock3, clock, time, schedule

24/7

 
 
phone4, phone, contact, telephone, support, call
1. הבן אנשים הקשב להם בסבלנות רבה ותן להם פתרון שמתאים עבורם.

2. סגור מחזורי פעולה כך שלא תשאיר אף לקוח מתוסכל שממתין זמן רב.
מחזורי הפעולה של התחל, שנה ועצור חייבים להיות מטופלים ע"פ הנדרש.

3. שירות למשתמש קצה חייב להיות אישי ויסודי מאוד.

4. חתור לחליפין בשפע, תן ללקוח יותר ממה שהוא ציפה וממה שמגיע לו.

5. הבן מהו המוצר הסופי שלנו וכוון את פעולותיך לאספקתו  באופן מושלם ללקוחות החברה.

6. חובה עליך להתמודד עם המכשולים העומדים בדרכך במסגרת פעילות המשרה, בכך שתבין שאנו במשחק חשוב ומאתגר מאוד ומכשולים אלו רק יקדמו אותך לניצחון.

7. הסטטיסטיקות עליהן תיבדק הם המדד היחידי להכרת תפוקתך וקידומך בחברה, דאג שיהיו מצוינים.

8. דע כי עבודתך חייבת להיות ממוקדת מנטלית  100%  בלקוחות בחברה.

9. הנך חייב לעמוד בקוד לבוש החברה שהוא מראה מטופח המשדר מקצועיות ורצינות.

10. הגש טופס ימי חופשה והמתן לאישור הממונה עליך, דווח על  מחלה  והגש את המסמכים הרלוונטיים