074-769-15-03

clock3, clock, time, schedule

24/7

 
 
phone4, phone, contact, telephone, support, call

אתי חבר

מנהלת כספים

הגעתי לחברת IT CARE לפני כשנתיים ונוכחתי לדעת שכמו שנאמר לי בתחילה, הגעתי למשפחה אחת גדולה.
יאמר לזכות האנשים בחברה שנבחרים בקפידה יתרה,
שהם קודם כל מקצועיים- כל אחד בתחומו
ושנית- אנשים משכמם ומעלה, שרותיים ובעלי מוסר גבוה.
אני מאוד אוהבת להגיע בבוקר לעבודה,
זה מרגיש לי כמו בית שני.